Služby

Pronájem filtračních jednotek

Pronájem filtračních jednotek

Nabízíme pronájem filtračních jednotek s komplexním řešení.

Filtrace stlačeného vzduchu, sterilní filtrace, procesní filtrace, kondenzační sušení, adsorpční sušení, ventily pro odvod kondenzátu, systémy ekologické likvidace kondenzátu, chladiče procesní vody, separace vzduch / olej, odsávání a filtrace prachu, kouře a olejové mlhy, úprava atmosférického vzduchu a plynů, Průmyslová hydraulika.

V mnoha průmyslových odvětvích se efektivní filtrace považuje za rozhodující kritérium pro úspěšnou ochranu zdraví, životního prostředí a výrobních procesů. Máme pro Vás k dispozici širokou škálu filtračních systémů na všechny typy prachu, dýmů, výparů a mlh, podporujeme zdokonalení a kvalitu ovzduší, zvyšujeme efektivitu výroby. Jsou pro Vás k dispozici jak filtrační zařízení menších výkonu pro potřeby lokálního odsávání tak i řady výkonných filtrů pro průmyslovou filtraci.

Vždy si stojíme za domluveným termínem a předem sjednanou cenou. Našim cílem je Vaše spokojenost.

Poptávkový fomulář