Produkty

Ochranné systémy výbuchu

Ochranné systémy výbuchu

Pro Vaší filtrační jednotku zajistíme dodávku a montáž vhodného systému ochrany proti výbuchu, případně jeho oddělení nebo odlehčení.

Výbuch prachu hrozí prakticky v každém průmyslovém odvětví. Všude tam, kde se skladuje, dopravuje, zpracovává či kde se manipuluje prachem nebo látkami s jeho nezanedbatelným podílem. Zabezpečení proti výbuchu prachu je nezbytné nejen jako prevence před poškozením majetku, ale také jako ochrana zdraví a života zaměstnanců či udržení dobrého jména společnosti.

Poptávkový fomulář